Vi gjør om dine penger til politisk handlekraft

Normal trenger penger for å kunne fremme regulering av cannabis gjennom lobbyvirksomhet, debatter og annonser. Vi er helt avhengig av dere som støtter oss. Om du kan gi en donasjon som gjentas hver måned, setter vi spesielt pris på det. Du kan også gi en øremerket donasjon, ta i så fall kontakt med oss. Under finner du en liste over ting vi trenger penger til.

NORMAL TRENGER PENGER TIL TING SOM:

  • Lobbyvirksomhet.

  • Arrangementer for å fremme saken, debatter.

  • Annonser i avisen.

  • Delta i internasjonale konferanser som Reformkonferansen, faglige arrangementer i Norge knyttet til rusmidler og psykisk helse og arrangement tilknyttet prosessen opp mot UNGASS-toppmøtet om narkotika i FN i 2020.

  • Medlemskap i sammenslutninger som ENCOD og Fagrådet for rusfeltet.

  • Promotere saken i sosiale medier.

  • Promosjonsmateriell som brosjyrer og film.

  • Skadereduserende testsett for å identifisere syntetiske cannabinoider.

  • Om du har andre idéer som du ønsker å gi en øremerket donasjon til, ta kontakt.

VIPPS:

Trykk på “Send” knappen

Søk for «Normal» eller bruk vipps nummer #81067

Tast inn beløp og trykk på “Next”, og da “Pay”

BANKOVERFØRING:

– Sett inn på kontonummer 1503.51.49098

PAYPAL:

DonÉr med paypal